Home

Foredrag om en sund integration og godt familieliv

på dansk eller arabisk,

med Suad Zubeid:

Erfaren, uddannet familiebehandler, sundhedsformidler, rådgivning i mental

trivsel og personlig udvikling, integrationskonsulent m.m.
Om Suad Zubeid

Jeg har gennemført en række relevante uddannelser og kurser om integration i kombination med mental sundhed, familiebehandling med speciale i udsatte minoritetsfamilier, forældretræner m.m., og jeg har meget erfaring i emnerne fra frivilligt og professionelt arbejde.


 

Jeg har opfundet og udviklet SIT

 • SIT (Sund Integration Terapi) Metoden forbedrer mental trivsel blandt traumatiserede og psykosocial udsatte flygtninge. 

  


Foredragsliste • Familiekonflikter: Årsager, forebyggelse, konfliktløsning og behandling. Ligestilling, børneopdragelse, forældre deltagelse i skole-hjem samarbejde o.lign., fritidsaktiviteter,eksklusion og modkultur, forældres viden om børn og unges udfordringer i dag.  


 • Børneopdragelse i en anden kultur. Forskelle og ligheder. Hvad man skal tage hensyn som forældre når man opdrager sine børn i dagens Danmark, hvis man er kommet med en ret anden kultur. Hvordan man kan takle udfordringer undervejs, og kombinere det bedste fra to eller flere kulturer?


 • SIT (Sund Integration Terapi)

  Hvad SIT er og hvordan metoden hjælper med at fremme integrationen blandt traumatiserede flygtninge og indvandrere gennem en bedre mental trivsel, som understøtter et bedre familieliv og et sundere liv i Danmark. Desuden er metoden med til at bidrage til en mere meningsfuld hverdag med borgerens livsværdier i centrum.


 • Socialkontrol - hvad er det? Hvilke følger har negativ social kontrol for børn, unge og voksne? Hvordan kan det ændres til en positiv socialkontrol, der bidrager til ansvar, frihed, rettigheder, ligestilling og tryghed? Se artikel.


 • Efter skilsmisse. Hvordan kan man finde en strategi til at kommunikere med sin X og sikre sig et godt samarbejde som forældre, og undgå vold og konflikter, som kan påvirke også børns liv?


 • Min vej til integration via frivilligt arbejde. Min egen integration er ét af mange eksempler på en succeshistorie - i strid med nogle fordomme: Jeg fortæller om hvordan jeg blev familiesammenført med min daværende mand, der var kvoteflygtning fra Irak til Danmark i 1998, og først kunne jeg ikke finde job eller uddannelse. Gennem mit frivillige arbejde og uddannelse med integration opnåede jeg en masse muligheder for både andre og mig selv. Selv om man kan føle sig udenfor nogle gange som ny i Danmark, behøver man ikke give op, hvordan kan det gavne integration, sundhed, familier m.m.?   Hvordan får man motivation til det?   Hvad kan foreninger gøre og hvad kan den enkelte? Se artikel.


 • Hvad er sund integration? Integration kan lykkes og fremme fysisk og mental sundhed, trivsel og hele samfundet. En målrettet indsats for sundhed blandt etniske minoriteter og/eller særligt udsatte har ofte givet gode resultater og bedre grundlag for uddannelse og beskæftigelse.


 • Mental sundhed, trivsel og intergration: Relationer, overskud og psyke kan påvirkes af traumer, traditioner, sprogproblemer eller oplevet diskrimination/ udelukkelse. Fordomme findes fra flere sider om kultur, sygdom, forebyggelse eller behandlings-muligheder. Begrebsforvirring og videnssystemer. Hvordan kan man undgå vold og konstruktivt håndtere konflikter i familien? Hvordan øges mod på jobsøgning og reduceres sygefravær?


 • Fra isolation til integration: Et foredrag for indvandrerkvinder. Hér får man et klart billede om hvordan isolationen kan påvirke morens og familiens liv, og hvordan motivation kan styrkes og hjælpe til integration.


 • Beskæftigelse af flygtning og indvandrere med diagnoser.  Traumer, psykiske- og livsstils-sygdomme  er i mange grader og ikke altid kroniske. Kommunikations-udfordringer. Behov for nuanceret, inddragende, konstruktiv kommunikation, Gode og dårlige erfaringer


 • Kriminalitets forebyggelse blandt unge med 'indvandrerbaggrund': Forekomst, årsager, forebyggelse og løsninger gennem kommunikation og samarbejde. Betydning af eventuelle kulturforskelle, modkultur og oplevet udelukkelse, fordomme, opdragelse, kønsroller, konfliktløsning, økonomiske- og skole-udfordringer, misbrug m.m.


 • Andre foredrag kan tilbydes efter aftale. F.eks. om -hvad islam og arabisk kultur betyder og ikke betyder for integration i Danmark i praksis, -hvordan beskæftigelse og danskkendskab kan styrkes af supplerende indsatser? -fakta og myter i integrationsdebatten, -paradigmeskift: Hvordan styrkes flygtninges muligheder for både integration og vende hjem? -Hvad kan kommuner/ skoler/ foreninger/kirker og flygtninge-indvandrere m.fl. gøre for at fremme integration.
Relevant erfaring og uddannelse

 Jeg har god erfaring både frivilligt og professionelt og omfattende   ekstrauddannelse i disse emner i Danmark siden 2005 bl.a.:


 • Familiebehandler uddannelse.
 • Sundhedsformilder uddannelse. Fokus på indvandrere og flygtninge mht. forebyggelse af livsstilssygdomme og mental sundhed.
 • Diplom i Psykologi i socialpædagogisk arbejde.
 • Certificeret forældretræner for flygtninge og indvandrer. 

 • Masterclass i Personlig Udvikling.
 • Introduktion og grundKursus i NMT-Tilgang (Neurosequential Model of Therapeutics) for at arbejde med traumatiserede børn og unge.

 • Integrationskonsulent Uddannelse.
 • Diplom i Sundhed og forebyggelse.
 • Diplom som ekspert i negativ social kontrol.
 • Bydelsmor-konsulent uddannelse.
 • Grouppeleder. Fortæl for livet, for ældre mennesker med anden etniske baggrnd.


 -Medlem af Dansk Forening for Systemisk og Narrativ Terapi og Konsultation.

 -Medlem af Dansk Behandlerforbund
 Priseksempler

 Alle priser kan aftales nærmere, og de kan blive mindre pr time hvis der er   flere timer.

 • Foredrag: Typisk fra 3.500 kr ved max. to timer. Timeprisen er derfefter fra 1.200 kr.
 • Freelance konsulent 750 kr  pr. time eller efter aftale.


  Kørepenge 3,50 pr. km fra Ballerup ved foredrag på Fyn eller Jylland +tillægges broafgift.


 Udstyr. Jeg har brug for at der i lokalet er dette udstyr til rådighed: Projektor,   lydanlæg til musik mm. Ved større arrangementer mikrofon – helst trådløs!     Jeg medbringer selv bærbar computer med relevant PowerPoint, film og lign.

 


 Kontakt og profiler

 Mobil: 22 56 02 74

 Facebook: Sund Integration 

 https://www.facebook.com/Sund Integration

 LinkedIn:Suad Zubeid

 https://www.linkedin.com/suad zubeid 

 Email: suad@sundintegration.dk


 Om integration og hjælp til selvhjælp

 

...integration er den bedste vej til et godt liv i et fremmed land!

...integration er en proces og ikke et mål!  


 Integration er nemlig ikke bare et mål, der kan der kan udstikkes i en   handlingsplan, men en proces over tid og på flere planer, der kræver   motivation fra alle parter baseret på overskud og indsigt og en tro på man     kan blive inkluderet.

 

 Der er udover vigtige, konkrete redskaber, meget brug for flere nuancer,   aspekter og indsigt i opfattelser af integration og af hjælp til selvhjælp for   flygtninge og indvandrere. Jeg mener bl.a. at følgende ofte overses:

-Det er vigtigt at indvandrere og flygtninge føler sig velkomne uanset udseende og religion, og der er forståelse for behovene for den enkelte og deres familie – det kan bl.a. dreje sig om psykiske eller fysiske udfordringer med sundhed, opdragelse af børn og unge, ligestilling, sprog og beskæftigelse. Der er et samspil mellem udfordringerne, og at komme og blive i job, kan f.eks. kræve mere end at en målsætning pålægges. Job kan også fremme integration på andre vigtige områder.

-Motivation til integration er vigtig, og kultur og tolkninger af religion kan både fremme og modvirke dette. Jeg har god erfaring med at styrke udlændinge og nydanskeres motivation til integration, ligestilling, sund levevis og god børneopdragelse. Det bygger på at forstå udfordringer, fordele og løsninger bl.a. gennem at inddrage og informere dem, og vise eksempler på det kan lykkes.

-Integration kan lykkes uanset hvilket land man stammer fra eller hvilken religion man har – det kan jeg give mange eksempler.

-Integrationsprojekter og offentligt støttede indsatser kan virke godt, især hvis ’målgruppen’ inddrages og indholdet er godt tilpasset behovene. Bydelsmødrene er et eksempel på, at minoritetskvinder selv kan gøre en aktiv indsats sammen og få indflydelse i udsatte områder, og hvis der er behov også på kommunalt plan, og de kan opnå konkrete resultater til gavn for alle.

-Indsatser direkte for job og uddannelse og andre områder kan ske samtidigt eller er i den rækkefølge, der passer og er muligt konkret.


 Artikler og video

-”Suad blev stærk som bydelsmor. En uddannelse som bydelsmor gav Suad Zubeid interessen for socialpædagogisk arbejde og selvtilliden til en uddannelse. I dag er hun integrationskonsulent - og knokler stadig som frivillig for at hjælp-til-selvhjælpe isolerede indvandrerkvinder.”. 2019 af Marie Dissing Sandahl i Socialpædagogen. https://socialpaedagogen.sl.dk/arkiv/2019/02/suad-blev-staerk-som-bydelsmor/


-Bydelsmor Suad Zubeid og hendes kolleger vil i dialog omkring negativ social kontrol, som de mener har store konsekvenser for unge. Rådgivning mod social kontrol 2018. OPLYSNING. Bydelsmødrene i Ballerup vil sætte ind mod negativ social kontrol via rådgivning og vejledning 22. marts 2018 af U. Wolf. Foto: Arkivfoto. https://ballerupbladet.dk/node/46787


-Videoer fra Landsmødet 2017. Temaet var social kontrol. Her kan du finde taler, som kan benyttes som materiale, når i skal snakke om negativ social kontrol. Bydelsmor.dk. https://bydelsmor.dk/Til-Bydelsmorgrupper/Social-kontrol/Videoer


-Finalist til heltindeprisen 2016: Bryder isolationen for indvandrerkvinder. Mange kvinder med etnisk minoritetsbaggrund lever isoleret; de har ikke et socialt netværk og er ensomme. Det er her, bydelsmødrene kommer ind i billedet – som Suad Zubeid, der selv er enlig mor til tre. Tirsdag, 12. april 2016 - af S. N. Nielsen i Femina. Artiklens link

 

 Integrations forkæmper. Af Ulrich Wolf 26. Feb. 2016. Ballerupbladet   https://ballerupbladet.dk/node/46787 Nogle nyttige links om integration

 

-Indvandrermedicinsk klinik, Odense Universitets Hospital   Kommentar: Indvandrere og flygtninge misforstås ofte i sundhedssektoren og omvendt. Alle parter kan gøre mere for at fremme etniske minoriteters sundhed og gøre det bedre med mere viden. Dertil kommer typiske sundhedsproblemer som D-vitaminmangel bland minoriteterne. http://ouh.dk/wm466130.


-”Intergrationsbarometeret.dk” Kommentar: Fremskridt er tydeligt på de fleste områder, der opgøres, men fremskridt i beskæftigelsen undervurderes fordi beskæftigelsen lige før finanskrisen sammenlignes med en ét år, hvor beskæftigelsen for indvandrere ikke var begyndt at stige hurtigt endnu.


-”Første gang nogensinde: SoSu-området ansætter flest med ikke-vestlig baggrund.

Flere og flere borgere med ikke-vestlig baggrund bliver ansat i den kommunale ældrepleje.” https://www.dr.dk/nyheder/indland/foerste-gang-nogensinde-sosu-omraadet-ansaetter-flest-med-ikke-vestlig-baggrund.


-”Nydanskere støtter demokratiet lige så meget som etniske danskere. ’Det er meget positivt, hvis der blandt indvandrere i Danmark generelt er en bred opbakning til det repræsentative demokrati,’ lyder det fra integrationsminister Inger Støjberg (V), efter at den såkaldte medborgerskabsundersøgelse afslører, at nydanskerne også bakker op bag de såkaldte frihedsrettigheder.” ” 2016. https://www.information.dk/indland/2016/11/nydanskere-stoetter-demokratiet-lige-saa-etniske-danskere


-”Mehmet og Modkulturen. En undersøgelse af drenge med etnisk minoritetsbaggrund.”   2010. Rambøll og S C Andersen.   Kommentar: Er bl.a. om hvordan oplevelse af eksklusion og faglige udfordringer i grundskolen kan føre til problematiske måder drenge kan søge anerkendelse og fællesskab. https://brugfolkeskolen.dk/wp-content/uploads/Mehmet-og-modkulturen.pdf


-”Redegørelse om parallelsamfund 2019. Økonomi og Indenrigsministeriet.” [før valget]. Kommentar: At børn går i institutioner eller man bor med ca. 30% med ’oprindelse’ i ikke-vestlige lande gøres til en indikator for at tilhøre et såkaldt ’paralelsamfund’ i kombination med to-tre andre indikatorer. Et mere reelt problem, der vises, er andelen på førtidspension, sygedagpenge og flex-job. https://oim.dk/media/22252/redegoerelse-om-parallelsamfund_web.pdf


 Referencer

 Referencer kan oplyses der passer til emne og målgrupper.

 Eksempel: "Tusind tak for et vidunderligt foredrag, du er en virkelige dejlig   person, du er en virkelig dejlig person, der på alle områder gør en forskel i det   danske forskel, det er vi mange der kunne lære godt af. " ..., ... Kommune 2019.


 Hjemmeside


 Stort tak til Torsten Mandal for hjælp med hjemmesiden

 https://www.facebook.com/torsten.mandal


 

 

 

 

 

 

 

          Kvindeprisen 2006 

            Suad Zubeid

 Et godt familieliv er et godt   udgangspunkt... 

Finalist til Heltinde-Pris, se Femina 2016 under artikler.

Se Socialpædagogen, 2019.  Foto: Rickey John Molloy

Se Ballerupbladet 2018, Foto: Flemming Schiller.